PREZRAČEVANJE - REKUPERACIJA

Ena izmed pomembnejših stvari, ki jih ljudje potrebujemo, je svež in čist zrak, v našem domu, kjer ponavadi preživimo največ časa.

Zrak v zaprtih prostorih je namreč kar 80% slabši od zraka v naravnem okolju, zato je kakovost prezračevanja zelo pomembna.

Prezračevanje preko rež v oknih ali z delno odprtimi okni je neenakomerno in energetsko potratno, ob tem pa skozi okna prihajajo še nečistoče, hrup in mrčes.

Torej, zakaj sploh uporabiti prisilno prezračevanje? Odgovor je preprost:

  • Stalna temperature vhodnega zraka pomeni višjo kakovost bivanja;
  • Prezračevalni sistem troši zanemarljivo količino električne energije za pogon ventilatorjev (50-150W), zato se ni treba bati teh stroškov;
  • Varčevanje z energijo pri ogrevanju in hlajenju. Sistem centralnega prezračevanja z rekuperacijo je ob subvenciji in z možnostjo samogradnje lahko le malo dražji od drugih sistemov.
  • Niti stalno odpiranje in zapiranje oken ne bi zraka odvajalo iz servisnih (“umazanih”) prostorov;

Zrak se na vstopu v rekuperator prefiltrira in tako zagotavlja optimalne zdravstvene razmere.

Poznamo dve vrsti prezračevalnih sistemov: lokalni in centralni.

Lokalni prezračevalni sistemi so za uporabo pripravljene prezračevalne naprave, ki skrbijo za nenehen dovod svežega zraka, čiščenje zraka in hkratno odvajanje zraka iz vaših prostorov.

Lokalni prezračevalni sistem je zagotovo eden najučinkovitejših načinov za boj proti vlagi in zidni plesni v bivalnih prostorih. Je cenovno ugodna rešitev, hkrat pa ga enostavno vgradimo v novejše ali starejše objekte.

Lokalni prezračevalni sistem je lahko nadgradnja novega okna ali samostojna naprava, ki jo je z enim cevnim prebojem mogoče vgraditi kamorkoli na zunanjo steno stavbe, da je omogočena izmenjava zraka v enem prostoru.

Naprava ob oknu ima v primerjavi s samostojno enoto ponavadi manjše zmogljivosti izmenjave zraka.

Ta sistem se vgrajuje v že dokončane objekte.

Centralni prezračevalni sistemi ali rekuperacija (= sistem, ki vrača toploto iz odpadnega zraka nazaj v prostor) imajo za razliko od lokalnih prezračevalnih sistemov tudi možnost nočnega hlajenja prostora poleti in predgrelec, ki pozimi odtaljuje kondenzat. Imajo tudi višji izkoristek toplotne energije kot lokalni sistemi za prezračevanje. Zato je zelo pomembno, da izberete kvalitetne prezračevalne naprave. Ta sistem smatramo kot najboljšo rešitev za novogradnje ali večje adaptacije objektov.

S sistemom rekuperacije domu zagotovite:

  • Stalni dovod svežega zraka v bivalnih prostorih, kar povečuje kakovost bivanja;
  • Zmanjšana količina CO2 in neprijetnih vonjav;
  • Zagotavlja optimalno vlažnost v prostoru in onemogoča nastanek zidne plesni;
  • Filtriran zrak brez vnosa prašnih delcev;
  • Filtriran zrak ob zaprtih oknih praktično brez hrupa od zunaj, kar je značilno za odprta okna;
  • Omogoča možnost predgrevanja in dogrevanja ter podhlajanja zraka.

Medtem, ko je centralni prezračevalni sistem s cevno napeljavo, izmenjevalnikom toplote (rekuperatorjem), povezavo z ogrevalnim in hladilnim sistemom v hiši ter osrednjim krmiljenjem primeren za novogradnje ali vgradnjo ob rekonstrukciji stanovanjskih hiš, je za stanovanja v večstanovanjskih stavbah primernejši decentralni ali lokalni prezračevalni sistem, saj ne potrebuje cevne napeljave med prostori.

Prezračevalni sistem je sestavljen iz naslednjih delov:

• Dovoda zraka iz zunanjosti do prezračevalne naprave;
• Prezračevalne naprave s filtri in dvema ventilatorjema za sesanje zraka in distribucijo zraka po objektu;
• Razdelilca dovodnega in sesanega zraka;
• Dušilnika zvoka, takoj za rekuperatorjem;
• Razvodnih kanalov, ki so speljani pod estrihom in so običajno okrogle dimenzije premera 75 mm. Če je objekt dvoetažen, jih je najbolje speljati nad vsako betonsko ploščo;
• Da bi zrak prehajal iz bivalnih prostorov v prostore, kjer ga sesamo, moramo v vrata vgraditi prezračevalne rešetke, podžagamo vrata ali pa vgradimo rešetko v zidu (nad vrati);
• Če je v hiši predviden kamin, je potrebno do kamina speljati poseben kanal za dovod zunanjega zraka, prezračevalno napravo pa opremiti s posebno avtomatiko, ki zagotavlja, da je v notranjosti objekta vedno nadtlak, ki prepreči uhajanje dimnih plinov iz kamina v bivalni prostor.

KATALOGI

in zastopane BLAGOVNE ZNAMKE